Kontakt

Wisbygymnasiet
På Solrosenområdet finns programmen: BF, EE (dator- och kommunikationsteknik), EK, ES, HA, HT, HU, NA, RL, SA, TE, VO och IM. På Norra Hansegatan, Herkulesväg och Broväg finns programmen: BA, EE (elteknik), FT, SF och VF.

Besöksadress/reception
Sävehuset, Säves väg 10, Visby
Tfn: 0498-26 96 80
Ekonomi- och fakturafrågor besvaras på tfn: 0498-26 99 59, 26 95 27
E-post: wisbygymnasiet@edu.gotland.se
 
 
Postadress
Wisbygymnasiet
Region Gotland
621 82 Visby
 
Frånvaroanmälan av elever

Ladda ner appen ”Tieto Edu” från Android Google Play eller från iOS/iPadOS App Store till din telefon. 

Du som saknar möjlighet att använda appen ”Tieto Edu” hänvisas till att anmäla frånvaro via Wisbygymnasiets expedition på 0498 - 26 96 80.

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sjukanmälan

Anmälan

Det är viktigt att du som är förälder/vårdnadshavare eller myndig elev anmäler frånvaro varje gång som din elev/du är sjuk och att anmälan om planerad frånvaro görs i förväg - till exempel vid läkar- eller tandläkarbesök. Anmälan om sjukfrånvaro bör ske direkt på morgonen. Vid insjuknande under skoldagen ska anmälan göras på samma sätt. Se nedan hur du gör

För myndig elev eller vårdnadshavare gäller:
Du laddar ner appen ”Tieto Edu” från Google Play eller App Store till din telefon och använder den. Se information om hur du gör under länkar nedan.

Du som saknar möjlighet att använda appen ”Tieto Edu” hänvisas till att anmäla frånvaro via Wisbygymnasiets expedition på 0498 - 26 96 80.

För dig som elev gäller:

Du som elev på Wisbygymnasiet har Itslearning som huvudingång till alla funktioner du behöver som till exempel schema, frånvaroanmälan och studieinformation .
Se nedan för länk till elevingången via Itslearning och manual för hur du gör