Kontakt

Wisbygymnasiet
På Solrosenområdet finns programmen: BF, EE (dator- och kommunikationsteknik), EK, ES, HA, HT, HU, NA, RL, SA, TE, VO och IM. På Norra Hansegatan, Herkulesväg och Broväg finns programmen: BA, EE (elteknik), FT, SF och VF.

Besöksadress/reception
Sävehuset, Säves väg 10, Visby
Tfn: 0498-26 96 80
Ekonomi- och fakturafrågor besvaras på tfn: 0498-26 99 59, 26 95 27
E-post: wisbygymnasiet@edu.gotland.se
 
 
Postadress
Wisbygymnasiet
Region Gotland
621 82 Visby
 
Frånvaroanmälan elever
Tfn: 0498-26 93 30 (mellan kl. 5.30-9.00). Frånvaroanmälan kan även göras via Dexter App eller Dexter-webb.
Läs mer om frånvaroanmälan
 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sjukfrånvaro

Utbildningen i gymnasieskolan är frivillig. Men har du väl börjat som elev i gymnasieskolan måste du delta i undervisningen. Det kravet finns för att du ska kunna nå målen för utbildningen och för att läraren ska kunna bedömma dina kunskaper.

Du som studerar på heltid har rätt till studiehjälp från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Om du är borta från skolan utan giltigt skäl kan CSN dra in studiehjälpen. Har du mer än fyra timmars ogiltig frånvaro eller mer under en månad, ska detta rapporteras in till CSN. Detta kan i sin tur påverka familjens rätt till andra bidrag.

Anmäl sjukfrånvaro till oss 

Frånvaroanmälan ska göras varje dag som eleven är sjuk.

Frånvaroanmälan via talsvar

Vårdnadshavare och myndig elev kan ringa talsvar på telefon: 0498-26 93 30 mellan kl. 5.30-9.00.

1. Tryck in elevens 10-siffriga personnummer. Vid tillfälligt personnummer (ÅÅMMDD-TFXX) anges **.

2. Tryck 9 för att anmäla frånvaro för hela dagen, eller ange
med sex siffror frånvarons startdatum.  Observera: vid anmälan av frånvaro del av dag, välj alternativ  ”ange med sex siffror frånvarons startdatum”

Om datum
1. Ange klockslag eller tryck 9 för hela dagen.

2. Ange med sex siffror frånvarons slutdatum och klockslag eller 9 för resterande tid

Frånvaroanmälan bekräftas via sms/mejl till vårdnadshavare om giltigt mobilnummer och en aktuell e-postadress registrerats i Dexter  av vårdnadshavare/myndig elev. Under menyalternativet: ”Min Dexter - Mina adressuppgifter” anger du det mobilnummer samt den eventuella e-postadress som skolan kan använda för frånvarorapporteringen. Saknar du inloggningsuppgifter till Dexter: kontakta expeditionen.

Frånvaroanmälan via Dexter App

Vårdnadshavare och myndig elev kan göra en frånvaroanmälan via Dexter App IST direkt i mobilen. Appen laddas ned gratis på AppStore eller Google Play .

1. Logga in med samma användarnamn och lösenord som till Dexter.

2. Välj kommun Gotland. Senast valda kommun kommer upp som förval vid nästa inloggning.

3. Tryck på ”Logga in”.

4. Från huvudmenyn väljer vårdnadshavaren funktionen

”Frånvaroanmälan”.

5. Vårdnadshavaren väljer aktuellt barn.

6. Alternativ 1: Frånvaroanmälan för hel dag

- Markera ”Heldag” och frånvaro anmäls för dagens datum.

Alternativ 2: Frånvaroanmälan för ett tidsintervall

- Ange start- och sluttid för frånvaron.

7. Vårdnadshavaren trycker ”Skicka” och får meddelande om att frånvaron är rapporterad.

Frånvaroanmälan på detta sätt bekräftas ej med sms/mejl.

Frånvaroanmälan via Dexter-webb

Vårdnadshavare och myndig elev kan göra en frånvaroanmälan via webben genom att logga in på https://dexter.gotland.se

1. Ange användarnamn och lösenord.

2. Välj Registrera anmäld frånvaro

3. Välj Orsak, Startdatum Tid (starttid) om del av dag, Stoppdatum,

Tid (stopptid) om del av dag

och eventuellt Anmärkning

4. Välj [Spara] för att aktivera

Frånvaroanmälan på detta sätt bekräftas ej med sms/mejl.

Vid insjuknande under skoldagen görs anmälan på samma sätt som ovan samt till receptionen (innan eleven går hem). Bekräftelse fås via sms/mejl om detta valts/ lagts in i Dexter av vårdnadshavare/myndig elev. Ovanstående rutin gäller även vid läkarbesök och liknande under skoltid. En elev som p.g.a skada eller annan tillfällig orsak inte kan delta i enstaka idrottslektioner ska före lektionens början anmäla detta till idrottsläraren och sedan rätta sig efter dennes anvisningar. Vid längre tids (eller upprepad kortare) sjukfrånvaro/skada eller utpräglad infektionskänslighet kan skolan kräva läkarintyg. Skolan, lärare, klassföreståndare, skolledning bedömer när detta ska lämnas.