Kontakt

Frågor till Wisbygymnasiet Frågor om gymnasievalet, antagning, inackorderings- och resebidrag

Antagningshandläggare
Telefon: 0498-26 94 43
E-post: gymnasieantagning@gotland.se

Postadress:
Gymnasieantagningen på Gotland
Region Gotland
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
621 81 Visby

Frågor om studieval och yrke hänvisas till våra studie- och yrkesvägledare, som även hjälper till när det är semesterstängt hos gymnasieantagningen.

Kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledning

Allmänna verksamhetsfrågor om kommunala gymnasieskolan 

Lena Nordström, avdelningschef
Telefon: 0498-26 95 16
E-post: lena.nordstrom@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Information till elever och vårdnadshavare

Under den här fliken hittar du som är elev på Wisbygymnasiet information som rör just elever.

Våra informationskanaler
It´s learning är skolans lärplattform och den huvudsakliga informationskanalen mellan lärare/skola och elever. I plattformen lägger vi ut information om kurser, inlämningsuppgifter, självstudier och vad som är på gång på skolan.

För att komma åt informationen och verktygen krävs personlig inloggning via internet och man kan bara ta del av sådant man har behörighet till. Inloggningsuppgifter får man vid skolstarten.

Varje onsdag får personal och elever ett rektorsmeddelande (RM) med aktuell information. Allmänna meddelanden om exempelvis schemaändringar skickas ut via monitorerna i skolhusen. Vår webbplats används i första hand för extern kommunikation.

Information till vårdnadshavare
Vårdnadshavare för omyndig elev får tillgång till delar av skolans elevadministrativa system Dexter. Där finns möjlighet att se elevens studieplan, uppnådda betyg, schema och frånvaro. Om du som är vårdnadshavare har frågor om detta - vänd dig i första hand till respektive expedition. Kontaktuppgifter hittar du under fliken Kontakta oss