Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rektor har ordet

Jag har den stora glädjen att hälsa dig välkommen till Wisbygymnasiet.

Det är en speciell känsla att kliva in på vår skola och mötas av all energi och kreativitet från både elever och de som arbetar här. En trygg och trivsam miljö är avgörande för hur man lyckas med sina studier. Därför är det viktigt för oss med en skola som präglas av respekt, omtanke och god gemenskap.

Wisbygymnasiets vision

  • Vi är i framkant när det gäller att möta dagens och morgondagens behov i samhället
  • Vi har bra hälsa och mår bra i vår skolmiljö
  • Vi är platsen för både bildning och utbildning

På Wisbygymnasiet arbetar vi hårt för att leva efter vår vision. Hos oss får du utmanas, utvecklas och lära dig nya saker varje dag. Undervisningen präglas av delaktighet och variation samt inspirerar till att vilja lära mer. Vårt mål är att ge dig tre fantastiska gymnasieår, som du kommer att minnas och ha stor glädje av resten av livet.

 

Hälsningar

Peter Lerman, rektor