Kontakt

Wisbygymnasiet
På Solrosenområdet finns programmen: BF, EE (dator- och kommunikationsteknik), EK, ES, HA, HT, HU, NA, RL, SA, TE, VO och IM. På Norra Hansegatan, Herkulesväg och Broväg finns programmen: BA, EE (elteknik), FT, SF och VF.

Besöksadress/reception
Sävehuset, Säves väg 10, Visby
Tfn: 0498-26 96 80
Ekonomi- och fakturafrågor besvaras på tfn: 0498-26 99 59, 26 95 27
E-post: wisbygymnasiet@edu.gotland.se
 
 
Postadress
Wisbygymnasiet
Region Gotland
621 82 Visby
 
Frånvaroanmälan av elever

Ladda ner appen ”Tieto Edu” från Android Google Play eller från iOS/iPadOS App Store till din telefon. 

Du som saknar möjlighet att använda appen ”Tieto Edu” hänvisas till att anmäla frånvaro via Wisbygymnasiets expedition på 0498 - 26 96 80.

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om Wisbygymnasiet

Wisbygymnasiet har cirka 1500 elever. På skolan arbetar ca 200 personer varav 170 lärare. Skolledningen består av en gymnasiechef, fem rektorer samt en administrativ enhetschef.

Wisbygymnasiet är skolan där elever:

  • får kunskaper för framtiden och livet
  • möter kunniga och engagerade lärare
  • ingår i ett spännande och kreativt sammanhang
  • träffar ungdomar från hela Gotland

Egen dator under tre år

På Wisbygymnasiet utrustas alla elever på de nationella programmen med en egen bärbar macdator, som man får använda under sina tre år hos oss.

IT-användandet i skolan har flera olika syften, t.ex:

  • Bidra till ökad måluppfyllelse hos eleverna
  • Öka likvärdighet genom att IT blir tillgängligt för alla våra elever
  • Förbereda eleverna inför arbetsliv och högre studier
  • Utveckla pedagogiska processer

Entreprenörsskap och EU

Entreprenörskap är ett viktigt inslag i skolans utbildningar. Genom Ung Företagsamhet Gotland får tredjeårselever möjlighet att prova på entreprenörskapet genom att i grupp driva ett UF-företag. 

Wisbygymnasiet är en av  Europaparlamentets ambassadörsskolor.  Det innebär att elever har möjlighet att delta i ett program som ger dem kunskaper om EU och i synnerhet Europa­parlamentet och erfarenheter av europeiskt medborgarskap.

Teknikcollege

När du väljer att gå teknikprogrammet eller el- och energiprogrammet så har du även möjlighet att gå de kurser som Teknikcollege erbjuder. Teknikcollegecertifierade utbildningar är utbildningar som företagen har varit med och kvalitetssäkrat innehållet på. Genom att utbildningen sker i nära samverkan med företagen på Gotland kan vi garantera att du tidigt under din utbildning kommer att få kontakt med yrkeslivet.

Vi har ett unikt skolhus

Extra stolta är vi över nya Sävehuset som stod klart våren 2017 och kan stoltsera med en certifiering enligt Miljöbyggnad, nivå Guld. Detta tack vare valet av sunda material, men även genom att uppfylla en god nivå gällande inomhusmiljö och energihushållning.

Vi tar emot besök

Vill du besöka skolan, kontakta oss gärna. Kontaktuppgifterna hittar du under rubriken "Kontakta oss"

 

Hansahuset. Foto: Mikael Marmont
Nya sävehuset. Foto: Mikael Marmont
Steffenhuset. Foto: Mikael Marmont