Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälsa

Det fjärde målet i Vision Gotland 2025 är att gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet.

Folkhälsan påverkas av människors livsvillkor; de miljöer, produkter och sociala sammanhang vi möter i vardagen. Några av de viktigaste hälsofrämjande faktorerna är möjligheter till delaktighet och inflytande, en god utbildning, social och ekonomisk trygghet och en fysisk miljö som underlättar ett hälsosamt liv.

Befolkningen är den ”faktor” som avgör hur tillväxten utvecklas. Hur vi människor fattar beslut, arbetar och använder vår fritid påverkar naturresurserna, företagens lönsamhet och välfärdsutvecklingen. Hälsan i befolkningen har därmed stor betydelse för tillväxten genom att påverka antalet arbetade timmar, arbetskraftens produktivitet, förmåga till lärande och utveckling.

Läs mer via länkarna.