Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Befolkningsökning

Det övergripande målet för Vision Gotland 2025 är att öka antalet invånare från dagens ca 59 000 invånare till 65 000 invånare. 

En befolkningsökning förbättrar möjligheterna till bibehållen finansiering av offentlig service i form av sjukvård, skolor, barnomsorg med mera. Här är bilden av Gotland, varumärkesarbetet samt etableringsfrågor en viktig del. Region Gotlands dotterbolag Inflyttarbyrån (Inspiration Gotland) och Gotlands näringslivs- och etableringsservice arbetar aktivt med detta, se länkar till höger. I rubrikerna ovan kan du läsa om varumärket samt mer om näringsliv och arbete.

För att behålla och öka antalet invånare är service och tillgänglighet grundpelaren. Oavsett var man bor på Gotland – på landsbygden, i tätort eller i Visby, vid kusten eller i inlandet – ska det finnas tillgång till kvalitativ offentlig service, arbete, affärer, kultur och upplevelser inom rimligt avstånd. Det måste finnas  bra kommunikationer, tillgång till bostäder och möjlighet till utbildning. 

Läs mer via länkarna.