Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anga: Bendes 1:54, 1:18, 1:16

Grannlag, delat i tre parter plus några mindre småställen.

Västra parten (1:54) har en bulladugård med bulbod och tröskhus från 1888 och en stenparstuga på hög stenfot från 1800-talets mitt, samt en stor flygel.

Mellanparten (1:18) har en stor bred manbyggnad på hög stenfot med flerdelad plan och dubbla flyglar från 1800-talets andra hälft. Den stora bulladugården med foderloft och vinkelbyggt tröskhus och lada är något yngre.

Den östra parten (1:16) har likartad byggnation. Flyglarna här kan stamma från 1700-talet. Parten har många små uthus i sten och trä från 1800-talet.

 
 
Observera: Denna fastighet (märkt med *) finns inte upptagen i gällande Kulturminnesvårdsprogram för Gotland (1982).