Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anga: Österby 1:7, 1:13, 1:14 Grannlag

Grannlag bestående av fler parter.

Den nordligaste har mycket välbevarade byggnader från sekelskiftet 1900. Manbyggnaden i för bygden typisk schweizerstil innehåller alla goda stilelement, med bland annat stående och liggande paneler. Snickarglädje, både glasveranda och öppen veranda, ytterdörrar med järngaller.

Den sydosligaste parten är byggd i likartad stil med flerdelad plan och hel källarvåning.

En mellanliggande part i sten har något liknande utformning men är cirka 40 år äldre.