Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anga: Båticke 1:10 Gårdsmiljö

Vid en part av fastigheten (mot nordost) finns byggnader i sten och trä från 1800-talets mitt och fram till sekelskiftet.

Dessa visar på ett gott sätt den tidens byggnadsideal samt det tidiga 1900-talets små förändringar av bland annat takmaterialen.