Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anga: Båticke 1:32, 1:33 Grannlag

Grannlaget består av många parter spridda kring kyrkan.

Av de två parterna söder om kyrkan stammar den östra (1:33) från 1700-talet, med har höjts till två våningar och försetts med brutet tak vid 1800-talets mitt. Flygel från denna senare tidpunkt och ladugård från århundradets slut.

Västra parten (1:32) har byggnader får 1800-talets andra hälft. Parterna längre åt väster är något äldre.