Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anga: Änggårde 1:9 Grannlag

Grannlaget väster om stora vägen består av 4 parter, varav två har parstugor i sten från 1830-talets mitt med yngre flyglar och ladugårdar

Grannlaget väster om stora vägen består av fyra parter, varav två har parstugor i sten från 1830-talets mitt med yngre flyglar och ladugårdar.

Norra parten har en äldre manbyggnad i trä, senare ombyggd och panelad.

En sydlig part intill Liffride har en för Anga typisk utformning med en stenparstuga från 1800-talets mitt, bakbygge i trä från sekelskiftet och vinkelbyggd ladugård i sten och trä från slutet av 1800-talet.