Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avdelningen för hemtjänst

Vi som arbetar inom hemtjänsten vill gärna få synpunkter från er om vad ni tycker om vårt arbete. Lämna dessa via länk

https://www.gotland.se/socialtjanst/synpunkter

Enhetschefer och Hemtjänstgrupper

Västra Visby
Personalgrupper
Västra Visby team 1 o 2 - tfn. 0498-26 34 91
Enhetschef tfn: 0498-26 85 80

Norra Visby
Personalgrupper
Norra Visby team 1 - tfn: 0498-26 85 51
Norra Visby team 2 - tfn: 0498-26 87 87
Enhetschef tfn: 0498-26 95 18

Södra Visby
Personalgrupper
Team 1 - tfn: 0498-26 96 71
Team 2 - tfn: 0498-20 41 98
Enhetschef tfn: 0498-26 34 41


Personalgrupper
Gråbo grupp 1 - tfn: 0498-26 33 81
Gråbo grupp 3 - tfn: 0498-20 41 99
Enhetschef tfn: 0498-20 46 59

Norra Gotland
Personalgrupper
Fårö/Fårösund - tfn: 0498-20 43 86
Norra Gotland team 1 - tfn: 070-44 77 311
Enhetschef tfn: 0498-20 43 85

Personalgrupper
Roma - tfn: 0498-20 44 50
Enhetschef tfn: 0498-20 46 48

Personalgrupper
Norra Gotland team 2 (Slite)- tfn: 0498-20 45 21
Enhetschef tfn: 0498-20 35 65

Södra Gotland
Personalgrupper
Hemse - tfn: 0498-20 46 90 
Havdhem - tfn: 0498-48 13 68
Enhetschef tfn: 0498-26  33 82

Personalgrupp
Klinte - tfn: 0498-20 48 39
Enhetschef tfn: 0498-20 44 26

Personalgrupper
Kråkan/Haga - tfn: 0498-20 47 10
Stånga - tfn: 0498-48 28 13
Enhetschef tfn: 0498-26 33 82
 

Natt
Södra-, Östra-, Mellersta- Gotland
Enhetschef tfn: 0498-20 42 05

Norra Gotland, Visby
Enhetschef tfn: 0498-26 91 89

 

Avdelningschef
Magnus Björk
Tfn. 0498-26 34 58
magnus.bjork@gotland.se

Chefsassistent
Sanna Widén
Tfn. 0498-20 35 65

sanna.widen@gotland.se