Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avdelningen för hemtjänst

Vi som arbetar inom hemtjänsten vill gärna få synpunkter från er om vad ni tycker om vårt arbete. Lämna dessa via länk

https://www.gotland.se/socialtjanst/synpunkter

 

Avdelningschef
Agneta Nyström
Tfn. 0498-26 34 58
agneta.nystrom@gotland.se

Chefsassistent
Maria Gustafsson
Tfn. 0498-20 35 65

maria.gustafsson@gotland.se