Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Alva: Gudings 1:20 Skolan

Stor skolbyggnad i trä från 1902 med väl bevarade fasader.

Skolan ligger i kyrkbyn och användes fram till 2007 för dagverksamhet. Därefter är huset privatbostad.