Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skolträdgårdar

På Gotland fick många elever ta del av skolträdgårdsundervisning.

Ämnet började ambitiöst med anläggande av trädgårdar i skolstadgan 1842 och infördes som skolämne 1865.

Från 1860-talet och fram till sekelskiftet fanns ”planteringsland”  vid  mer än 70 procent av skolorna.

Antalet ökade något och var som mest på 1920-talet då cirka 80 procent av folkskolorna hade trädgårdsundervisning, vilket var den högsta siffran för Sverige.

Därefter avtog verksamheten för att helt försvinna på 1960-talet.