Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Östergarn Prästgården 1:3 Skolan

Skolan ligger söder om vägen vid Östergarns kyrka. Jämfört med andra skolor på Gotland innebär det kuperade begränsad yta till skolgård.

Skolan är byggd 1898 i nygotik, en historiserande arkitekturstil med torn, takkupor och markerade fönsterpartier.
I sydöstra hörnet finns tillbyggnad för gymnastiksal med mera.

Östergarnskola är en del av socknens kyrkby. Läs mer här