Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Spåntak

Gotländska tak

Takmaterial och takresning varierar mellan tid, plats, byggnad och funktion. Det har stor betydelse för byggnadens karaktär och är i sig en del av husets historia.
 

Ag, falor, spån, stenflis, tegel, plåt, tjärpapp och betong är exempel på takmaterial som används på ön.

Ag- och faltak är utpekade regionala särdrag för Gotland.