Kontakt

Arbetsmarknadsenheten
Besöksadress: Mästergatan 5E
621 82 Visby
 

Nadja Englund 
Arbetsmarknadshandläggare
Telefon:  0498-20 35 25
E-post: nadja.englund@gotland.se

Elisabeth Hjortholt
Arbetsmarknadshandläggare
Telefon: 0498-20 49 93
E-post: elisabeth.hjortholt@gotland.se

Ola Pettersson
Arbetsmarknadshandläggare
Telefon: 26 34 79
E-post: ola.pettersson03@gotland.se

Annica Rieem
Praktiksamordnare
Telefon: 0498-20 36 67
E-post: annica.rieem@gotland.se

Pernilla Solander
Praktiksamordnare
Telefon: 0498-20 35 87
E-post: pernilla.solander@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Detta är en förberedande insats som på uppdrag av Arbetsförmedlingen och syftar till att bedöma arbetsförmåga samt ge personer möjlighet att pröva på ett arbete. Insatsen ges till arbetssökande som har nedsatt arbetsförmåga på grund av exempelvis funktionsnedsättning eller ohälsa. Syftet är att hjälpa deltagaren vidare till ett arbete igen eller en utbildning. Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen samordnas av arbetsmarknadsenhetens praktiksamordning.

Läs mer