Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Studiemotiverande utbildning och vuxenutbildning

Vuxenutbildning

Hos den kommunala vuxenutbildningen kan vuxna som inte helt klarat grund- eller gymnasieskolan få en andra chans. Vuxenutbildningen vänder sig i huvudsak till personer över 20 år och som vill komplettera en tidigare ut­bildning, läsa in en behörighet för högre studier, höja kompetensen inom sitt nuvarande yrke eller skaffa utbildning på ett nytt yrkesområde. 

Vuxenutbildningen erbjuder utbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenskaundervisning för invandrare (sfi), yrkesutbildningar och distansutbildningar. Studie- och yrkesvägledarna ger stöd och råd i framtidplaneringen. 

Till vuxenutbildningens sida

Studiemotiverande folkhögskolekurs 

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) är en kurs där du får pröva på hur det är att studera på folkhögskola. Du får möjlighet att känna dig för i ämnen som svenska, matematik, engelska, skapande verksamhet, samhällskunskap, historia och naturkunskap. 

Under kursens gång hoppas vi att du får en känsla för om du vill fortsätta studera eller gå vidare till något annat. Folkhögskolans personal finns som stöd i dina funderingar.

Kursen är för dig som har fyllt 16 år och helt eller delvis saknar gymnasiebetyg. Kursen pågår under knappt en termin, 13 veckor.

Kursen är ett samarbete mellan Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen.


Till Gotlands folkhögskola