Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sociala företag

Att bli delaktig i ett socialt integrerat företag kan vara en väg till arbetsmarknaden. Målet med arbetsintegrerat socialt företagande är att integrera människor som arbetstagare och företagare samt skapa delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat sätt. Medarbetarna i socialt arbetsintegrerade företag är ofta människor som på grund av långtidsarbetslöshet, långtidssjukskrivning, funktionsnedsättning eller andra skäl, inte kunnat etablera sig på arbetsmarknaden.

De arbetsintegrerade sociala företagen är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet och skapar många möjligheter till rehabilitering, arbetsprövning, arbetsträning och framför allt meningsfullt lönearbete.
 
Vid anställning kan ett företag få olika former av lönestöd vilket bedöms och beslutas av Arbetsförmedlingen. Mer information om hur Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommuner stödjer sociala företag hittar du via länken SOFISAM.
 
Regionfullmäktige antog under år 2015 en regiongemensam policy med förhållningssätt till arbetsintegrerande sociala företag.