Kontakt

Arbetsmarknadsenheten
Besöksadress: Mästergatan 5E
621 82 Visby
 

Nadja Englund 
Arbetsmarknadshandläggare
Telefon:  0498-20 35 25
E-post: nadja.englund@gotland.se

Elisabeth Hjortholt
Arbetsmarknadshandläggare
Telefon: 0498-20 49 93
E-post: elisabeth.hjortholt@gotland.se

Ola Pettersson
Arbetsmarknadshandläggare
Telefon: 26 34 79
E-post: ola.pettersson03@gotland.se

Annica Rieem
Praktiksamordnare
Telefon: 0498-20 36 67
E-post: annica.rieem@gotland.se

Pernilla Solander
Praktiksamordnare
Telefon: 0498-20 35 87
E-post: pernilla.solander@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Arbetsträning

Arbetsträning 
Insatsen riktar sig till deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin. Deltagaren deltar i arbetet på en arbetsplats under handledning. Syftet är att ge deltagaren arbetslivserfarenhet utan att krav ställs på hög prestation, under längst sex månader. Insatsen genomförs på uppdrag av Arbetsförmedlingen och samordnas av arbetsmarknads- och integrationsenhetens praktiksamordning.

Förstärkt arbetsträning
Insatsen riktar sig till deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin och syftar till att bedöma deltagarens arbetsförmåga under längst tolv månader. Insatsen genomförs på uppdrag av Arbetsförmedlingen och samordnas av arbetsmarknads- och integrationsenhetens praktiksamordning.