Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ordbok i bild

Se vad orden betyder. I Kulturmiljöprogrammet förekommer ord och begrepp som inte är självklara. Gotländska namn och beteckningar lever kvar och är unika på samma sätt som kulturmiljöerna på ön.

 

Bildlexikonet är under uppbyggnad som en del i det nya Kulturmiljöprogrammet för Gotland. Ta gärna kontakt och föreslå ord som saknas. 

 

Arbetet med ett nytt Kulturmiljöprogram för Gotland pågick under 2013 och 2014. Syftet var att uppmärksamma 
värdefulla miljöer så att de kan bevaras, vårdas och utvecklas på bästa sätt i den regionala planeringen.

Programmet togs fram av Region Gotland i samarbete med Länsstyrelsen
 i Gotlands i län och Gotlands Museum.