Kontakt

Hamnavdelningen, teknikförvaltningen
Besöksadress: Färjeleden 2, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: visby.port@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Frågor och svar (FAQ)

Det finns Visby, Klinte, Slite och i Herrviks hamn.

Det beror på hur stor båten är och i vilken hamn man har sin plats. Sök under rubriken taxor och bestämmelser på vår hemsida för att läsa mera.

Kontakta repsektive hamnfogde för att bli uppsatt i kön.

Det beror på båtens storlek (längd, bredd och djupgående). Kontakta hamnavdelningen på 0498-26 90 00.

Efter tio dagar skickas det ut en påminnelse. Betalar man inte den kommer det att påföras eventuella ränte- och inkassoavgifter.

Dessa är endast till för våra kunder.

Man köper dom hos Visby Gästhamn 
www.visbygasthamn.se  

I Klinte köper man kortet av Klinte båtklubb.

I hamnarna Rone och Vändburg används dock femkronorsmynt till duscharna.

Det kan man göra i Visby, Lickershamn, Fårösund, Slite, Herrvik, Rone, Burgsvik och Klinte.

Man kan tanka i Visby och i Fårösunds marina.

Det finns tillgång till el på ett flertal ställen. Kontakta hamnavdelningen på 0498-26 90 00.

Region Gotland hyr ut cirka 380 fritidsbåtplatser vid elva olika hamnanläggningar. Det är dock inte säkert att det finns uppläggningsplatser i anslutning till båtplats.

I Visby är det i Slottshamnen man får ligga. Inte i gästhamnen. Hyresgäst, som erlagt avgift enligt kontrakt, äger mot uppvisande av kvitto rätt att utan avgift besöka övriga, av tekniska nämnden förvaltade hamnar, enligt hamntaxan, kap 3, under högst sju dygn, totlat för samtliga hamnar per säsong. Anvisning av plats sker genom hamnavdelningen.

Det finns i Visbys slottshamn, Kappelshamn, Lännahamnen, Slite, Rone, Burgsvik och Klinte.

Man ringer till vår beredskap på telefon 0498- 26 99 16.

Man kontaktar Visby Gästhamn på telefon 0498-21 51 90 eller via deras hemsida www.visbygasthamn.se eller skicka ett e-post meddelande till: info@visbygasthamn.se

Farligt avfall, förpackningar för glas och metall sorterar ni ur i särskilda kärl sedan går det andra som brännbart avfall och sorteras i eget kärl.

Nej badförbjud i samtliga hamnar råder.

Nej det behövs inte. Men man skall ha koll på färjetrafikens av- och ankomsttider samt att iakttaga gott sjömanskap.

Ni kan säga upp ert kontrakt via våra e-tjänster, man behöver e-legitimation eller mobilt bank-id. Har ni inte tillgång till det skriver ni ett brev och talar om i vilken hamn ni har er plats i samt vilket nummer er plats har och skickar det till oss på adressen: Region Gotland Teknikförvaltningen Hamnavdelningen Färjeleden 2 621 57 Visby.

Glöm inte att underteckna er uppsägning.