Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Danslekis

 

Eleverna undervisas tillsammans med förälder/vuxen. 
Sång- och danslekar, rytm- och rörelseramsor med lust, glädje och nyfikenhet.