Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stepp

 

Teknikövning, slagteknik och danskombinationer i traditionell och modern stil samt arbete med rytmer och nyanser i musiken. 
Dansstilen bygger mycket på taktkänsla, kroppskontroll och musikalitet.