Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stepp fristående kurs

Stepp fristående kurs

Kulturskolan erbjuder en fristående kurs i stepp på nybörjar-/lätt fortsättningsnivå för vuxna. Vi ses vid 7 tillfällen då du får lära dig grundsteg och stegrutiner, göra rytmövningar och kortare kombinationer. Denna kurs arrangeras utifrån efterfrågan samt i mån av plats inom verksamheten och erbjuds därför inte varje termin. Anmäl ditt intresse eller kontakta Kulturskolan för mer information.

Lärare: Danspedagog Gia Schager e-post: gia.schager@gotland.se telefon: 0737658754

Anmälan görs till Kulturskolan expedition, tel 0498 26 94 82, alternativt via e-mail på kulturskolan@gotland.se 

 

Beskrivning: http://www.gotland.se/images_gui/_/icons/icon_new_win.gif