Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Chefsapotekare

Kontaktuppgifter

Magdalena Öhlund
Tel: 0498-26 88 60
E-post: magdalena.ohlund@gotland.se