Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Chefsapotekare

Kontaktuppgifter 

Magdalena Öhlund

Tel: 0498-26 88 60
E-post: magdalena.ohlund@gotland.se

Arbetsplatskod på recept

För att skriva ett recept inom ramen för läkemedelsförmånen måste receptet vara försett med en arbetsplatskod. Om receptet saknar arbetsplatskod kommer det inte att kunna expedieras inom ramen för högkostnadsskyddet, vilket innebär att patienten får betala hela kostnaden för läkemedlet. Detta gäller även om patienten har frikort.

Förskrivare som är anställda inom Region Gotland eller verksamhet med vårdavtal med regionen får arbetsplatskoden via ordinarie arbetsplats. Övriga förskrivare samt utövare av privat verksamhet kan ansöka om arbetsplatskod inom Region Gotland. Blanketten måste skrivas ut för underskrift. Om du inte har möjlighet att skriva ut blanketten kan vi skicka den med post till dig, se kontaktuppgifter ovan.

 

Avtal arbetsplatskod för utskrift, se länk nedan.