2003-01-23, §§ 1-49

Utskrivet från: http://gotland.se/7291
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2003-01-23

Register

Register

Regionstyrelsen 2003-01-23
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: kl 9.00-11.40
Närvaro
Beslutande
Sonia Landin (s), ordförande
Carina Grönhagen (s)
Björn Jansson (s)
Majvor Östergren (s)
Brittis Benzler (v)
Roland Norbäck (v)
Hans-Åke Norrby (mp)
Per-Olof Jacobsson (c), tjg ej § 18
Barbro Ronsten (c)
Roy Hansson (m)
Yngve Andersson (kd)
Gösta Hult (c)
Eric Martell (s)
Ylva Simander (s)
Göran Örtbrant (m)
Stefan Nypelius (c) tjg § 18
Övriga närvarande
Stefan Nypelius (c)
Heidi Plisch (mp)
Bodil Rosengren (v)
Rose-Marie Stenbom (s)
Hans-Erik Svensson (s)

Bo Dahllöf, regiondirektör

Sekreterare:
Jan Olsson tel: 26 93 17

Datum för anslags uppsättande: 2003-02-06
Datum för anslags nedtagande: 2003-02-28