Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kvalitetsjämförelser

Här hittar du kvalitetsjämförelser inom hälso- och sjukvården.

Kvalitetsjämförelser stimulerar till att analysera verksamheten, lära av varandra, utveckla och förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Öppna jämförelser, Nationella patientenkäten, Hälso- och sjukvårdsbarometern och Nationella utvärderingar är exempel på jämförelser.