Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kvalitet och förbättring

Att erbjuda rätt kvalitet i alla våra verksamheter är av yttersta vikt för oss inom Region Gotland.

Hälso- och sjukvården strävar hela tiden efter att utveckla och säkra vårdens kvalitet så att resultatet och upplevelsen blir ännu bättre för dig som patient.