Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

S:t Olof

S:t Olof, numera Korpenområdet i Visby, är ett av flera typritade svenska mentalsjukhus från samma tid.

När sjukhusområdet invigdes 1937 var det en värld i världen. Här bodde och levde såväl patienter som personal.
 

1935 anställde Medicinalstyrelsen arkitekten Hakon Ahlberg för att rita svenska sjukhus. Det gjordes med ideologi och tanke. Målsättningen var att bygga sjukhus med ljus, luft, renlighet – och funktionalitet.

Ett av de sjukhus Hakon Ahlberg ritade är S:t Olof i Visby. Placeringen i Visbys dåvarande utkant ledde till att en ny stadsplan för Visby antogs 1934. Ansvarig var arkitekt Sven Markelius vars tankar om siktstråk mot hav och ringmur till stora delar gäller än idag.

 

Tre års byggande

När sjukhuset efter tre års byggande stod klart skrev Gotlands Allehanda:


”Den väldiga anläggningen utgör en liten stad för sig, där den ligger på fältet ett stycke öster om staden. Redan på långt håll skönjes de vitrappade byggnaderna, vilka visserligen inte resa sig till någon imponerande höjd men ha desto större utsträckning på längden.”


Tidningen beskriver också bostadsbyggningen, med sju lägenheter för bland annat syssloman, maskinist och portvakt. Sjukhuschefens bostad i två våningar innehöll sju rum och kök. Mest imponerande av allt var dock ångpanne-centralen, med fem pannor för värme kök och tvätt.


Bygget kostade 2 363 000 kronor – och uppförandet klarades inom fastställd budget.

Patientantalet 1932 var 226. Idag (2013) finns 12 vårdplatser vid psykiatriska kliniken som fortfarande finns kvar inom samma område, som nu kallas Korpen.

 

Herden och Hinden av bildhuggarinnan Alice Nordin.

"Herden och Hinden av bildhuggarinnan Alice Nordin och av professorska Roosvall donerad" (Från foto: Museet, Korpen)