Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Här gick den gamla vägen

Bildstenarna i Buttle

Vid Änge i Buttle passerar den forntida vägen mellan Lojsta hajd och Etelhem.

På sin ursprungliga plats står sedan 700-talet två magnifika bildstenar. Det är troligt att de placerades för att synas väl vid vägen.

Den största bildsten är nära fyra meter hög. På den syns ännu spår efter huggna bilder, bland annat ett skepp.

Vägen var i bruk ännu vid slutet av 1800-talet. Sedan dess har den brutits av genom odlingar och grustäckt. 1,5 kilometer mellan gårdarna Nygårds och Änge är utpekat vägminne, lämplig för promenad.

(Källa: Länsstyrelsen)