Kontakt

Maria Östgren
Barnmorska/representant i hälsofrämjande sjukvårdsrådet
Telefon: 0498-20 45 92
E-post: maria.ostgren@gotland.se  

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Levnadsvanemottagningar på vårdcentraler

Är du intresserad av att samtala om dina levnadsvanor med en specialistutbildad distriktssköterska?

Då är du välkommen att kontakta din vårdcentral för bokning av ett första besök som tar ungefär en timme. Därefter bestämmer du själv om du vill komma på ett eller flera besök, eventuellt kan fortsatt kontakt ske per telefon.

På levnadsvanemottagningen tar vi upp områdena matvanor, fysisk aktivitet, tobak och alkohol. Du bestämmer själv vilket eller vilka mål du vill uppnå. Tillsammans samtalar vi om allt som påverkar och har betydelse för dina levnadsvanor och din hälsa.

På vårdcentralerna finns också levnadsvanekoordinatorer som samordnar arbetet. Målet är att nå människorskor som genom förändrade levnadsvanor kan göra hälsovinster.