Kontakt

Telefon
Respektive kurator söks via,
Växeln: 0498-26 90 00

 

Besöksadress
Rehabenheten Visby lasarett
S:t Göransgatan 5
621 84 Visby
Hitta hit


Enhetschef
Jenny Beskow
Tel: 0498-26 83 96
E-post: jenny.beskow@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kurator

Kuratorns uppdrag

Kuratorsinsatser erbjuds till dig som patient eller anhörig i samband med specialistvård vid Visby lasaretts avdelningar och mottagningar.

Kurator erbjuder:

  • Stöd vid akut kris och sorgereaktioner.
  • Stödjande och bearbetande samtal vid förändrad livssituation i samband med sjukdom/skada.
  • Social information och rådgivning.
  • Stöd och råd vid kontakter med Försäkringskassan, arbetsgivare, socialtjänst och andra instanser.
  • Stöd till anhöriga, vuxna och barn.

Vid behov av kuratorsinsatser, prata med personal på avdelningen/mottagningen eller via regionens växel.