Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Miljörådet

Miljörådet på Gotland upphörde med utgången av förra mandatperioden som kontakt- och diskussionsforum.

Regionstyrelseförvaltningen har i uppdrag att återkomma med förslag på ny struktur för samverkan gällande miljöfrågor. 

Mer information kommer.