Kontakt

Övergripande frågor om Region Gotlands försäkringar besvaras av:
Annelie Thomsson, regionstyrelseförvaltningen
Tfn: 0498- 26 91 92
E-post: annelie.thomsson@gotland.se

Övergripande frågor om försäkringar rörande elever, kontakta:
Jenny Gahnström, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Tfn: 0498- 26 95 75
E-post: jenny.gahnstrom@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tjänstereseförsäkring, inklusive skolelever

Försäkringsgivare: If
 

Försäkringsperiod: 2021-01-01 - 2023-12-31

Försäkringen omfattar samtliga anställda och förtroendevalda samt särskilt utsedda personer och gäller i hela världen (med undantag för länder till vilka UD avråder från att resa)

Försäkringen omfattar även elever och praktikanter under resor och praktik.

Försäkringen är primär. Försäkringen gäller för samtliga resor i tjänsten.
 

Kapitalbelopp: 1 Mkr vid invaliditet eller dödsfall
 

Försäkringen omfattar följande moment:

 • Invaliditets- och dödsfallsersättning
 • Reseavbrott
 • Kristerapi
 • Bagageskydd inklusive vid försening
 • Ansvarsförsäkring
 • Rättsskyddsförsäkring
 • Överfallsskydd
 • Självriskskydd
 • Merkostnader vid evakuering från krigs- eller högriskområde med 50 000 kr
 • Merkostnader vid förlängd vistelse p g a karantän eller naturkatastrof med 50 000 kr
 • Kostnader till följd av inställd resa p g a allvarlig sjukdom eller allvarligt olycksfall som drabbar den försäkrade eller nära anhörig med 25 000 kr
   

Försäkringen gäller utan självrisk (med undantag för rättsskyddsförsäkringen).
 

Skadeanmälan skickas till:

If

F200

106 80 Stockholm

 

Telefon: 0771 – 81 58 18

Fax:      08 – 56 88 70 61

E-post:  skadeservice@if.se

 

Vid utlandsresa som kräver assistans:

Telefon: +46 8 788 73 33 (If Assistance)

Fax:       +46 8 792 80 70

E-post:   if-assistance@if.se