Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barnens brandsida

Här har vi samlat information om hur alla barn kan hjälpa till kring brand och olyckor, men även hur vi kan prata med barn om saker som händer.

Flammys heter en liten figur som kan hjälpa till med att lära ut olika saker kring hur man ringer 112,  släcker brand och hanterar olyckor.
Följ med till Flammys sida hos Brandskyddsföreningen genom att klicka på länken nedan.

Brandskyddsföreningens webbplats

 

Lilla Krisinfo är en sida för barn och unga. Det är en del av Krisinformation.se och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Deras jobb är att berätta för alla i Sverige, även barn och unga, när det händer någonting allvarligt som påverkar många människor i Sverige. Det kan till exempel vara en översvämning, ett stort strömavbrott, ett krig, en sjukdom som smittar många eller något annat. 

Men mest skriver de om hur du kan vara förberedd på allt möjligt som kan hända. Och om hur samhället funkar när något händer.

Lilla Krisinfo webbplats