Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Har du frågor om förvaltningens ekonomi, skol-/programpeng m.m, kontakta:
Jimmy Söderström, ekonomichef, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen 
Tfn: 0498-26 95 48
E-post: jimmy.soderstrom@gotland.se

 

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Så här finansieras gymnasie- och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet finansieras med statliga och kommunala medel. Budget för 2018 omsluter cirka 301 miljoner kronor. 

Gymnasieutbildningen finansieras genom programpengen - grundbeloppet (kronor/elev och bidragsår) - som motsvarar den budgeterade kostnaden en kommun har för att kunna genomföra utbildningen per elev.

Den kommunala vuxenutbildningen finansieras med både kommunala medel och statsbidrag. Folkhögskolan finansieras genom statsbidrag som fördelas genom Folkbildningsrådet och medel från Region Gotland.

Kostnadsjämförelser

En särskild analysgrupp från SKL har kommit fram till att den faktiska kostnaden på Gotland har överstigit standardkostnaden under nästan alla de senaste åren när det gäller gymnasieskolan. Kostnaden för gymnasieskola var år 2015: 32,7 miljoner kronor högre än standardkostnaden, vilket är mer än 16 procent högre än i riket. Några förklaringar till de jämförelsevis höga kostnaderna för gymnasieskolan på Gotland är att antalet gymnasieutbildningar relaterat till små elevkullar skapar många mindre grupperingar som är ekonomiskt ineffektiva. Gotland som ö har svårt att som andra kommuner samverka med grannkommuner kring utbildningar för att öka upptagningsområdet.  

2017-års resultat

Nämndens ekonomiska resultat år 2017 slutade på 18,9 miljoner kronor. Det betyder att nämnden har lyckats i uppdraget att klara den av fullmäktige beslutade besparingen på fyra miljoner kronor. Det är framförallt de ökade statsbidragen som bidrar till nämndens positiva resultat. Nettokostnaden har under den senaste sex åren minskat med 42,5 miljoner kronor och motsvarar 13,8 procent.

Besparingsuppdrag 2017-2019

GVN ska under perioden 2017-2019 genomföra en sammanlagd besparing på 15 miljoner kronor. Under år 2018 ska en besparing på fyra miljoner kronor verkställas och under år 2019 ska en besparing på sex miljoner kronor.

Mer om respektive verksamhet kan du läsa under våra organisationssidor

 

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?