Kontakt

Emma Bergentoft
Leg fysioterapeut och representant i Hälsofrämjande sjukvårdsrådet
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fysisk aktivitet

Genom att vara fysiskt aktiv kan du både förebygga och påverka olika sjukdomar men också minska stress och oro, lindra smärta och få bättre sömn.

Välbefinnandet ökar och du blir piggare och gladare. Rör du dig regelbundet är det också lättare att bibehålla eller minska i vikt.

Brist på fysisk aktivitet ökar risken för flera sjukdomar. Enligt WHO är fysisk inaktivitet den fjärde största orsaken till för tidig död i världen. Regelbunden fysisk aktivitet av minst måttlig intensitet har en bevisad sjukdomsförebyggande och behandlande effekt. Det främjar hälsa och välbefinnande och påverkar kardiovaskulära riskfaktorer som exempelvis blodtryck, blodfetter, blodsocker och övervikt. Även livskvaliteten påverkas positivt.

Forskningen visar att det också finns ett starkt samband mellan stillasittande och risk att dö i förtid.

Enligt Socialstyrelsen är 35 % av alla vuxna svenskar fysiskt inaktiva.

Definition- otillräcklig fysisk aktivitet

  • mindre än 150 minuter fysisk aktivitet i veckan på en måttlig intensitetsnivå alternativt mindre än 75 minuter på en hög intensitetsnivå.
  • Långvarigt oavbrutet stillasittande