Kontakt

Vuxenutbildningen
Gesällgatan 7, 621 82 Visby
Telefon: 0498-26 95 50
Hemsida: www.gotland.se/komvux

Anna Björk, samordnare komvux som särskild utbildning
Telefon: 0498- 26 94 49
E-post: anna.bjork@gotland.se

Hanna Sällström Jonasson, rektor 
Telefon: 0498- 26 93 58
E-post: hanna.jonasson@gotland.se
 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kursutbud och ansökan

Från den 1 juli 2020 är det den kommunala vuxenutbildningen som ansvarar för särvux. Vänd dig till vuxenutbildningen för mer information om kursutbudet. Uppgifterna hittar du om du klickar på "kontakta oss".
 

 

Ansökan skickas till:

Vuxenutbildningen
Gesällgatan 7
621 81 Visby

Kurskatalog, kursplaner och ansökningsblankett