Kontakt

Chef för modersmålsenheten
Madelene Johansson
Telefon: 0498-26 33 85, 073-765 86 23
E-post: madelene.johansson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Modersmålsundervisning

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas undervisning i detta språk om språket är det dagliga umgängesspråket i hemmet och eleven har goda kunskaper i språket.

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i att tala, läsa, skriva och lyssna på sitt modersmål. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om sitt modersmål. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om litteratur.

Eleverna ska ges möjlighet att i tal och skrift utveckla ett rikt språk, som ger självförtroende, trygghet i olika situationer och möjlighet att uttrycka sin personlighet och stärka sin identitet. Undervisningen ska bidra till att eleverna blir förankrade i både språkområdets kultur och den svenska kulturen.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk i tal och skrift genom att arbeta processinriktat i samspel med andra. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla ett interkulturellt förhållningssätt i skolan och samhället genom att undervisningen ska utgå från ett jämförande perspektiv på språket och kulturen.

Kurser i ämnet

  • Modersmål 1, 100 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande.
  • Modersmål 2, 100 poäng, som bygger på kursen modersmål 1.
  • Modersmål – aktiv tvåspråkighet, 100 poäng, som bygger på kursen modersmål 1.

En kommun är skyldig att anordna modersmålsundervisning endast om minst fem elever önskar undervisning i språket och om en lämplig lärare finns att tillgå. För att få delta i modersmålsundervisning behöver elever ansöka om detta i samband med gymnasievalet. Vid inskrivning under terminen, kontakta studie- och yrkesvägledare.

Mother tongue tuition

Mother tongue tuition is available to students in the upper secondary school, provided that the mother tongue is spoken daily at home and the student has a good level of proficiency in the language. A municipality is obliged to provide mother tongue tuition if a minimum of five students wish to receive tuition in the language and there is a suitable teacher.

Mother tongue tuition in a domestic minority language (Samish, Meänkieli, Romany, Finnish, Yiddish) can also be provided even if there are fewer than five students and the mother tongue is not spoken at home.

At upper secondary schools there are different courses (each course carries 100 study points) in the subject:

  • Modersmål 1 (Mother Tongue 1)
  • Modersmål 2 (Mother Tongue 2)
  • Modersmål – aktiv tvåspråkighet (Mother Tongue, active bilingualism)


The programme is designed to help students achieve a level of proficiency in two languages and make them aware that a grasp of your mother tongue and knowledge of your ‘old’ country’s culture is a major asset both in Sweden and in an international context.

Students also have the right to receive counselling in their mother tongue if needed. Counselling is suited to the student’s individual needs to help achieving a satisfactory level in their various academic subjects.

If you have questions about mother tongue tuition, please contact head of mother tounge unit.