Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Foto från Själsö fiskeläge 1973

Fiskelägen Väskinde

I Väskinde finns fyra fiskelägen.

Själsö

Själsö fiskeläge består av drygt tio bodar, varav fyra i sten.

Bodarna är från 1800-talet och 1900-talets början. De ligger på rad längs den väg som leder ut mot hamnpiren på uddens sydöstra ände.

Under 1940-talet ersattes de vanliga länningarna med en brygga. I slutet av decenniet utvidgades bryggan till en välbyggd hamn som har varit i bruk för yrkesfiske in i modern tid.

Läget ligger vackert och syns på långt håll från den högt liggande vägen i öster.
 

 

I 1982 års kulturminnesprogram utpekas Själsö som kulturhistoriskt särskilt värdefull fiskelägesmiljö.