Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tofta

Gnisvärd

Gnisvärd fiskeläge kan betecknas som ett sommarstugeområde för gotlänningar i en välbevarad kulturmiljö.

Här har varit en stor verksamhet i vad som närmast kan betecknas som ett fiskesamhälle, som inte var kopplat till lantbruket.

Vid fiskeläget fanns många fast boende, affär, krog, sadelmakare och kyrka i slutet på 1800-talet. 

Som mest har det funnits ett 80-tal bodar av vilka hälften finns kvar idag.