Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fiskelägen Sundre

Sundres fiskelägen förutom Flisar består endast av en eller två enstaka bodar. Gotlands sydligaste fiskeläge vid Barshageudd har idag bara en stenbod bevarad.
 

Flisars Fiskeläge

Flisars fiskeläge ”Rive” mellan Barshageudd och Hobrugsrev har sex fiskebodar.

Av dessa är två byggda i sten och en är en sjöräddningsstation uppförd i trä på 1940-talet.

Bodarna ligger oregelbundet kring brygga, slip och gamla länningar. 
 

Barshage

En bod i staplad kalksten med flistak finns vid den lilla hamnen, i ett storslaget öppet betat landskap.

En träbod har tillkommit i modern tid.