Kontakt

Jonas Nilsson 
Ekostrateg
Telefon: 0498-26 92 50
E-post: jonas.nilsson@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Östersjösamarbeten

Region Gotland samarbetar med många olika parter när det gäller Östersjöfrågor; lokalt, nationellt och inom Östersjöregionen.

Lokala samarbeten

Det inomregionala samarbetet på Gotland när det gäller miljö- och tillväxtrelaterade Östersjöfrågor sker genom en tät dialog mellan Länsstyrelsen på Gotland, Uppsala universitet Campus Gotland och Region Gotland.

Syftet är att stärka Gotlands positioner i genomförande av EU:s Östersjöstrategi och den svenska havsmiljöstrategin. Våren 2016 genomfördes en förstudie kring ett fastare samarbete mellan dessa tre parter för strategiskt viktiga vattenrelaterade frågor på Gotland. Med förstudien som grund inleddes hösten 2017 en försöksverksamhet för detta samarbete under namnet Blått centrum Gotland, med Uppsala universitet Campus Gotland som projektägare. Läs mer via länken nedan eller till vänster.

Nationella samarbeten

Gotland samarbetar också sedan ett par år med andra kommuner och regioner längs svenska Östersjökusten. Under namnet ÖstersjöInitiativet utbyter kommunerna kunskap och erfarenheter kring Östersjöns miljö ur ett kommunalt/regionalt perspektiv, exempelvis kring renare sjöfart, åtgärder mot näringsläckage, restaurering av fisklekplatser, vattenbruk i olika former med mera. Nätverket ger också kontinuerlig återkoppling till centrala myndigheter kring hur den nationella havspolitiken verkar på lokal nivå.

Hittills har sju parter anslutit sig till nätverket, som därmed representerar 13 kommuner/regioner: Trelleborg, Simrishamn, Kalmarsundskommissionen (Västervik, Oskarshamn, Mönsterås, Kalmar, Torsås, Borgholm, Mörbylånga), Gotland, Valdemarsvik, Vaxholm och Värmdö.

Läs mer i deklarationen och handlingsplanen nedan.

Internationella samarbeten

Internationellt samarbetar Region Gotland med andra Östersjöstater i flera olika organisationer. Läs mer om dessa samarbeten nedan.