Kontakt

Elisabeth Jonsson Höök
Verksamhetsledare BarnSam
Telefon: 0498-26 94 23
E-post: elisabeth.jonsson-hook@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Utbildningar

I uppdraget för Samverkansforum barn och unga ryms att anordna utbildningar i frågor som ligger över flera förvaltningars gränser. 

Utbildningar ger både kunskaper och möjligheter att mötas och diskutera gemensamma frågor. På den här sidan hittar Du information om aktuella utbildningar, liksom presentationsmaterial från tidigare arrangemang.