Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotska Sandön: Fyrplatsen med fyrbyn

Fyrplatsen på Gotska Sandön består av fyr med tillhörande bodar samt fem bostadshus med ett kontor.

Fyren var det första hus på Gotland som byggdes med takbeläggning av eternit.

I anslutning till fyren finns också källare, vedbod/sopbod, gäststuga ”Lillebo”, vedbod/avträde/förråd, två avträden, lekstuga och källarstugan ”Tottebo”. 

Här finns också kanon på lavett, ankarspel, signalmast, mina, brunnsfundament, observationskur, regnmätare, ankare, gäststuga ”Domänstugan”, TC/bod/garage samt två båthus.

Skola och telefonväxel

Vid fyrbyn ligger också den tidigare skolan med lärarbostad, tvätt- och bagarstuga och telefonväxelhus.

Fyrplatsen är ett statligt byggnadsminne.

Tillbaka till Gotska Sandön