Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fiskelägen, Rute

Lergrav

 

Lergrav består av ett trettiotal byggnader som ligger utspridda längs en sträcka av 800 meter utefter stranden nedanför Vallebergsklint.

Den största samlingen byggnader finns i fiskeläget längst norrut, där tre båthus och ett tiotal bodar av varierande storlek och ålder är samlade ovanför ett tiotal bryggor.

Förutom tre äldre träbodar är de flesta bodarna byggda kring mitten och strax före mitten av 1900-talet.

Från Lergrav bedrevs husbehovsfiske av arbetare från kalkindustrin samt yrkesfiske.

I ett kulturhistoriskt perspektiv är Lergrav intressant genom dess koppling till kalkindustrins arbetare. Det visar att fler än bönderna och senare torparna hade behov att fiska för sitt husbehov.
 

Karthaken

Av Karthakens fiskeläge på Furillen återstår en strandbod i sten, som renoverats av Bungemuseet.

Här övernattade Lergravs fiskare för att komma ut tidigt på sina fiskevatten.