Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fiskelägen Näs

Grundården - Västargrunnar

Grundården är det största fiskeläget längs Näskusten. Ett äldre namn är Västargrunnar.

Fiskeläge växte när större båtar började användas under 1930-talet. Samtidigt såg dåvarande Havdhems kommun  till att hamnen förbättrades.

Från att ha brukats för husbehovsfiske dominerade yrkesfisket under en period.

Grundården är numera ett fiskeläge med ett tiotal stora bodar i trä, huvudsakligen från 1930-talet. 1972 bedrevs inget fiske härifrån och de flesta bodarna användes för fritidsboende.

Grundården är  ett välbevarat exempel på fiskeläge från fiskeepoken under 1900-talets första hälft.