Kontakt

Kommunantikvarie

Maria James, 0498 - 26 90 00, maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Trådstrand/Närsbodar. Foto 1973

Fiskelägen När

Ingen socken på Gotland har så många välbevarade fiskelägen som När. De ligger som ett pärlband längs hela den flacka öppna kusten.

Närs fiskelägen är tämligen välbevarade. Det är dock främst mångfalden som är intressant.

Under de senaste decennierna har fritidsbebyggelse tillåtits krypa allt närmare, vilket delvis förtar det genuina intrycket.


Här presenteras Brändu, Nabbu, Hammarstrand/Gardbostrand, Djaupdy, Trådstrand, Fluntings och Kapellet.

Trådstrand – Närbodar

Bod vid Trådstrand/Närsbodar. Foto 1973

Trådstrand är ett mindre fiskeläge halvvägs in i Austarviken. Här finns brygga och ett tio-tal bodar i resvirke, från sekelskiftet och första hälften av 1900-talet. En bod är uppförd av sten och en i skiftesverksteknik.

Läget användes av fiskare från östra delen av När socken, under hösten vid sikfiske och notdragning på vintern.

Trådstrand kan sägas vara ett komplement till Djapdy dit man tog sig när utsjöfisket startade på våren.

Brändu

Brändu är ett mindre fiskeläge vid Lausviken. Här finns en liten hamn och en dryg handfull bodar i trä, alla från 1900-talets början.

Längre ut på udden ligger ett par stora före detta ålfiskarbodar med en liten hamn.

Nabbu, Nabban, Nabben

Nabbu var förr Laubornas stora fiskeläge, trots att det ligger i När.

Här finns ett trettiotal bodar, av vilka 15 är byggda av sten under 1800-talet. Flera av träbodarna är uppförda kring sekelskiftet 1900 och ingen efter 1950-talet.

Det ovanligt stora antalet  äldre bodar tillsammans med lysarstänger och gistgard för torkning av strömmingsgarn gör Nabbu till en viktig kulturmiljö.

Hammarnäs - Gardbostrand

Hammarnäs eller Gardbostrand är ett gammalt fiskeläge vilket förr användes av boende från Garda, vilket avspeglas i det alternativa namnet Gardbostrand.

De byggnader som finns idag är alla uppförda från 1930-talet och framåt. En av bodarna är byggd av kalksten på 1970-talet.

Här fanns en källare byggd på 1930-talet för förvaring av is för infrysning av fisk.
 

Djaupdy

Djaupdy fiskeläge brukades av boende i norra När.

Här finns några bodar från 1800-talet uppförda i sten och någon enstaka äldre träbod.

Ytterligare bodar byggdes andra hälften av 1900-talet, varav flera redan ursprungligen fungerat som fritidshus.

Fluntings

Fluntings är ett litet fiskeläge längst inne i Austerviken med en handfull bodar i sten och trä som ligger på rad med kortsidorna mot havet.

Ett par av bodarna är från 1800-talet och de resterande från mitten av 1900-talet.

Brygga och båthus finns.

 

Kapellet

Kapellet är ett gammalt fiskeläge som bevisligen varit i bruk i början av 1700-talet. Det var Närkarnas storfiskeläge för södra När.

Ett trettiotal byggnader ligger på rad ovanför en vik med gamla länningar där en senare gjuten cementbrygga avslutar mot söder.

Ett tjugotal stenbodar, varav de flesta sannolikt är uppförda på 1800-talet eller tidigare, ligger hopbyggda i en länga med långsidorna mot havet.

Fiskeläget Kapellet har två lysstänger, gistgård och kapell.

Läget utgör en normal traditionell fiskelägesmiljö som genom de många sammanbyggda bodarna samtidigt är unik.

I 1982 års kulturminnesprogram utpekas Kapellet som kulturhistoriskt särskilt värdefull fiskelägesmiljö.