Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fiskelägen Hangvar

Sigsarvestrand

Sigsarvestrand är ett avlägset natruskönt beläget litet fiskeläge. Här finns fem bulbodar och en båtbod med garnskur (skyddstak).

En liten gistgård/braidning är inhägnad med bandtun.

Båtarna dras upp direkt på klapperstensstranden

 

I 1982 års kulturminnesprogram utpekas Sigesarvestrand som kulturhistoriskt särskilt värdefull fiskelägesmiljö.
 

 

 

Häftingstadar

Häftingstadar är ett avlägset beläget fiskeläge med tre bodar och två båthus. 

En av bodarna är en knuttimrad med faltak och tillhör Gotlands äldsta träbyggnader.

Båtarna dras upp direkt på stranden.

I 1982 års kulturminnesprogram utpekas Häftingstadar som kulturhistoriskt särskilt värdefull fiskelägesmiljö.